Priser

Priser

Prisen er afhængig af opgavens karakter, f.eks. længde, lydkvalitet, deadline. Hvis du er interesseret i at få
udført en opgave, så kontakt os venligst for at få vores prisliste tilsendt eller for at få et tilbud på din opgave.
Det er naturligvis ganske uforpligtende at kontakte os.

For at kunne give et realistisk tilbud, vil vi gerne have materialet eller dele af materialet tilsendt, således at
vi kan vurdere på kvalitet og omfang, også i relation til deadline. Derefter vil du hurtigt modtage vores skriftlige
tilbud. Ved større opgaver eller tilknytning som ekstern medarbejder udarbejdes en samarbejdsaftale,
hvori indgår de vilkår vi sammen har aftalt vedrørende arbejdet. Denne aftale underskrives af begge parter.

Ved opgaver med kort deadline, dvs. levering indenfor 14 dage, lægges der 15% på prisen.

Der gives 10% studierabat.

Vi tager ikke opgaver ind for studerende, som får økonomisk støtte til skrivning af opgaver.

Betaling

Via webbank eller bankoverførsel – bankoplysninger vil fremgå af fakturaen.

Offentlige/statslige kunder: Der fremsendes elektronisk faktura påført kundens EAN-nummer.

Betaling skal ske i danske kroner.

Betaling netto kontant 14 dage – ved for sen betaling beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned.

Professionel – Personlig – Pernittengryn – Præcis