Referencer

Referencer

Eksempler på nogle virksomheder, institutioner og personer, som har benyttet vores service

PhD-studerende, Gentofte Hospital.
Vejdirektoratet, København.
MindLab, København.
Københavns Universitet.
Roskilde Universitets Center.
Århus Universitet.
Copenhagen Business School (CBS).
Advokatfirma i København.
Finansiel Stabilitet, København.
Statens Institut for Folkesundhed.
Klinik for spiseforstyrrelser.
Aarhus Arkitektskole.
Arkitektfirmaer i København.
Danmarks Farmaceutiske Universitet.
Danmarks Tekniske Universitet.
Marinens Bibliotek.
Terma A/S, Århus.
Danæg A/S.
PressTo, Sønderborg.
TV MidtVest.
SKAT.
Furesø Kommune, Jobcenter.
Landsforeningen af Menighedsråd.
RWS Translations, Buckinghamshire, England.
Praktiserende speciallæger.
Praktiserende psykologer.
Center for Folkesundhed, Regionshuset Århus.
Forskellige bogforlæggere.
Filmproduktionsfirmaer.
Private personer, f.eks. renskrivning af kapitler til en bog skrevet af en præst.