Tid og Lyd

Lydkvalitet

En klar og tydelig optagelse med en rimelig lydstyrke og normal talehastighed er det bedste grundlag for en god transskribering. Dette bevirker at vi hurtigt, nemt og præcist kan transskribere optagelsen. Hvis du har en optagelse med dårlig lyd, f.eks. baggrundsstøj eller for lav indspilningsstyrke, så send lydfilen til mig, og jeg vil lytte til den og vurdere, om den kan transskriberes, og hvor lang tid det vil tage. I givet fald giver vi dig et fast tilbud.

Du bør tænke over, i hvilket lydformat du laver optagelsen. De mest almindelige er wav, wma, dss, mp3. Vi har flere programmer til at konvertere mange typer af lydfiler, men herved mistes undertiden en del af lydkvaliteten, som ikke altid kan genoprettes. Dette kan bevirke, at transskriberingen tager længere tid end normalt, og i yderste konsekvens, at vi må afstå fra at udføre din opgave. Vi har også flere afspilningsprogrammer, så der er store chancer for, at vi kan afspille dit lydformat.

Lydfiler kan modtages på skriveassistance@gmail.com – IKKE på skriveassistance.nu@mail.dk,
som spammer hvis der medsendes store lydfiler.

Du kan også gratis uploade lydfiler på f.eks. Dropbox

NB: Vi kan ikke arbejde med følgende:

Mac-baseret materiale
Minidiscs

Tidsforbrug

TRANSSKRIBERING AF LYD TIL TEKST

(afhængig af lydkvalitet – se ovenfor)

DANSK
1 respondent og 1 interviewer: 3 timer/1 times lyd
Flere respondenter og/eller interviewere: 4 timer/1 times lyd
Benævnelse af deltagere i fokusgrupper: +20% til timeprisen

ENGELSK/NORSK/SVENSK
1 respondent og 1 interviewer: 4 timer/1 times lyd
Flere respondenter og/eller interviewere: 5 timer/1 times lyd
Benævnelse af deltagere i fokusgrupper: +30% til timeprisen

Ved dårlig lydoptagelse, som tager ekstra tid at transskribere, tillægges 20% til timeprisen

RENSKRIVNING (DANSK)

FRA PRINT
5 sider/time

FRA HÅNDSKREVET OPLÆG
tid afhængig af læsbarhed

RENSKRIVNING (ENGELSK/NORSK/SVENSK)

FRA PRINT
3 sider/time

FRA HÅNDSKREVET OPLÆG
Tid afhængig af læsbarhed

OVERSÆTTELSE (DA/ENG – ENG/DA)

TRANSSKRIBERING
1 respondent og 1 interviewer: 5 timer/1 times lyd
Flere respondenter og/eller interviewere: 6 timer/1 times lyd

FRA PRINT
1 side/time

FRA HÅNDSKREVET OPLÆG
Tid afhængig af læsbarhed

Professionel – Personlig – Pernittengryn – Præcis