Ydelser

Professionel assistance til alt kontorarbejde

Speciale: Opgaver for læger og psykologer

Vort samarbejde kan være på timebasis, ugebasis eller månedsbasis, via fast tilbud, eller som ekstern medarbejder. Vores service er ideel
hvis du skal outsource specifikke sekretæropgaver på grund tidnød eller manglende ressourcer. Også mange studerende benytter vores
service, f.eks. hvis de laver interviews til en afsluttende opgave og de skal have interviewene transskriberet. Og BEMÆRK, at vi giver
studierabat på 10% af nettoprisen. Dit oplæg, dit udkast eller dine idéer kan du lægge ud på internettet på f.eks. Dropbox, du kan sende
det til os med post på et USB-stick, du kan sende det via en e-mail, eller du kan aflevere det personligt på kontoret.

Her kan du se, hvad vi tilbyder af services

Transskribering af lydfiler/lydbånd til tekst

Journalskrivning og skrivning af erklæringer for læger og psykologer

Renskrivning efter koncept

Korrekturlæsning (evaluering af kommatering, stavning og grammatik)

Sprogrevision (evaluering af tekstformulering, ord og begreber)

Referatskrivning af f.eks. generalforsamlinger eller årsmøder

Oversættelse dansk/engelsk/tysk – engelsk/tysk/dansk

Indtastningsopgaver

Skrivning/layout af korrespondance, rapporter, projekter m.m.

Udarbejdelse af præsentationsmateriale

Layout til brevpapir, blanketter, brochurer, firmalogo m.v.

Hjælp til design og vedligeholdelse af hjemmesider

Scanning/kopiering af dokumenter, fotos, artikler m.v.

Professionel – Personlig – Pernittengryn – Præcis